Tính chung 7 tháng năm 2015 ước đạt 4.398.202 lượt, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.  Trong  7 tháng, có 10 thị trường khách tăng, gồm: Hàn Quốc, Phần Lan, tiếp đến là Singapore... 

Còn lại các thị trường đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là: Campuchia giảm 43,9%; tiếp đến là Lào giảm 36,1%; Thái Lan giảm 31,2%; Trung Quốc giảm 24,4%. 

Lượng khách du lịch nội địa trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt 43,1 triệu lượt khách, trong đó, khách lưu trú đạt 19,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 214.371 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2014.